Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

]

I :

] ■]

vaart der Verèènigde Gewesten niet te ontrusten, Maar de Hollanders Helden zo veel gewigts, in het behouden van d ezen Handel, dat zij dien op geenen te vasten voet meenden te kunnen vestigen. Men kon hun niet beduidden , dat het beter ware, dit Ruk aan 't lot der wapenen over te laaten, en dat de voordeden van deze Vaart getrokken, meerdeels ontfionden uit de Prijzen, op den Vijand behaald. Van veel tegenftrubbelings kwam men overeen , liet Huk 3es Handels in algemeene uitdrukkingen te bevatten. Over de Brandschattingen viel desgelijks

ireel gefchils. De Verèènigde Gewesten wilden, dat je Hand bkeven houden : dewijl zij daar door meer ,ran den Vijand trokken, dan de Vijand van hun. Doch de Spaanfchen aandringende op dè onvoegeijkheid enonbeflaanrjaarheid tusfchen een BePiand en iet behouden van voordeden ; welke de Staaten aleen , volgens het regt des Qorlogs eischten, brag-

en te wege, dat ze wierden afgefchaft. On-

lertusfchen wilden de Zeemven in geenen dede aftaan van de verlof en gele'gelden. Het verder hanlelen hier over uitgefteld zijnde, tot eene vriendlijke aadpleeging, naa het fluiten van 't Beftand, werd Ut ftuk eer.^t langen tijd daar naa beflist, ten voorleek der Zeeuwen, die niets begeerden af te haan, 'an een punt, 't welke, ten hunnen nadeek, den koophandel van Antwerpen zou hebben kunnen doen lerleeven (*). Toen (*) Negot. de Jeannin, Tom. III. p. 216. 351. 378. 8ö. 387, 392. S9ö.

Sluiten