Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 73

Toen dus de voornaamfte zwaarigheden uit den weg geruimd waren, begaaven zich de Algemeene Staaten na Bergen op Zoom. De Franfche en Engelfche Gezanten gingen hun begroeten. Jeannin gaf met zijne gewoone welfpreekendheid, hun een breedvoerig verflag van het g-handelde, en maande hun, door de dringendfte redenen aan , tot het (luiten van 't Beftand. In gevolge hier van vaardigden zij hunne Gezanten na Antwerpen af, werwaards de Koninglijke Gezanten weder vertrokken waren. Men hervatte thans de Onderhandeling, en ze werd voortgezet met eenen ongewoonen fpoed. De beide Partijen haakten dermaate om deeze zaak ten einde gebragt te zien, dat de dood des Hertogs van Kleeve en Gulik, op dat tljdftip invallende, en die het vuur des Krijgs met nieuwe woede fcheen te zullen ontfteeken, geen de minfte vertraaging baarde. Zo zeer waren zij van den eenen en anderen kant den Oorlog moede! zo zeer fmaakte de voorproeve van rust, geduurende de lange Wapenfchorsflng genooten. Alles ging vlotter en vaardiger, dan men verwagt hadt, en op den negenden van Oogstmaand werd het Twaalfjaarig Beftand geüooten (*).

liet behelsde negen en twintig Artijkelen, de voornaamfte zullen wij opgeeven. Het eerfte betrof de Onafhangelijkheid , begreepen in deeze woorden.

„ De

(*) Refol. Holl. 1609. bl. 71. 75. 77. 89-92. Negotiat de Jeannin Tom IV. p. 3. 12. 14-17. 31. 33. 39- 45* 47' 5o- 59> 9*. Grootii Hift. p. 565.

E 5

Maurit».

Voornaami!?Punten des Be[tands.

Sluiten