Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 75

ten deezen afftand af te persfen, namen zij , op nieuw, de toevlugt tot een wijze van uitdrukken, die eenigzins hunne eer kon ophouden, 't Is der moeite waar* dig te zien in welke bogten zij zich wringen. „ Het „ gemelde Beftand ," dus luiden die woorden!, „ zal twaalf jaaren duuren, binnen welken alle vij„ andelijkheden, in de wederzijdfche Landen en ter „ Zee, zullen ophouden. Elk zal de Landfchappen, „ Steden, Landen en Heerlijkheden, die hij tegen„ woordig bezit, blijven bezitten niet de Vlekken, „ Dorpen, Gehugten en Platte Landen, van dezel-

„ ve afhangende. De wederzijdfche Onder-

„ zaaten en Inwoonders zullen, geduurende hetBe„ ftand , onderlinge Vriendfchap en Koophandel ,, hebben , welke de Kening van Spanje nogthans ,, verftaat bepaald te zijn aan zijne Rijken en Lan„ den in Europa, en in alle anderen, alwaar 's Ko„ nings Vrienden en Bondgenooten , bij onderlinge „ inwilliging , Handel dreeven; doch , buiten de „ gemelde paaien , zullen de Staaten niet mogen

handelen, zonder 's Konings uitdrukkelijk verlof, „ behalven in de Landen van zulke Mogenheden, „ die 't hun zullen willen toelaaten, en die deswe„ gen , zo min als zij, door den Koning ontrust ,, zullen worden." En, of de zin deezer woorden niet duidelijk genoeg ware , voegde men 'er bij:

Het Beitand zal, buiten de gemelde paaien , niet „ voor één jnar naa deezen dag ingaan , of men „ moest aldaar eerder kennis van 't zelve kunnen a, geeven." Weik eene beuzelende breedfpraakig-

heid,

Maurits»

Sluiten