Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLAND EN.

77

dezelve vergroot of verzonnen geweest hebbe, nooit moest aflaaten van de vrije handhaaving diens Godsdiensts in de Verèènigde Gewesten aantedringen. Maar de Staaten hadden al te welgegronde verdenkingen, ten opzigte van de trouwe der Spanjaarden , om hun eene gunst te bewijzen , die dat Volk ten voorwerp van erkentenisfe zou gemaakt hebben bij de Catholijken, die een zo groot aantal der Ingezetenen uitmaakten (*).

De Koningen van Frankrijk en Engeland verklaarden zich Borgen voor het onderhouden van dit Beftand (t); doch zij hadden behendig geweigerd, eene fchriftlijke Verklaaring van de Koningen , hunne Meeflers, te geeven, bij welke de Vrijheid en Oppermogenheid der Verèènigde Gewesten erkend werd. Oldenbarneveld, wien degrondflagenvan de Vrijheid zijns Vaderlands niet te vast fcheenen gelegd te kunnen worden, hadt, om deezen te verkrijgen , alles aangewend. De Koninglijke Afgezanten hielden het voor overtollig, beweerende, dat de Oppermagt des Gemeenebests volkomen verklaard was door de Borgverklaaring der Vorften voor het Beftand. Het fcbijnt, dat de Koning van Engeland dit weigerde, dewijl hij nog zo veel ophadt met een

ver-

(*) Groot Plakaatb. I. D. bl. 55- Meteren , XXXB. f. 576. Negotiat. de Jeannin , Tom. IV. p. 76. 77. 181.

(j) Negotiat, de Jeannin,Tom.III.p.384.393-Tom. IV. p. 17. 25.159.

Maurits.

De Koningen?an

Frankrijk eri Engeland,Borgen van 'c Beftand, weigeren eene

~chrift!ij1e Verdaaring:e geeven van de Vrijheid [frezer Landen.

Sluiten