Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. «S

,, loofd, Dienaar zijner Majefleit te blijven , en te „ beletten, dat de Staat niet wederkeerde onder de ,, gehoorzaamheid van Spanje, en dat, krijgt dezel„ ve het in den zin, om van Regeeringsvorm te veranderen , en een Vorftendom te worden , de „ Koning de voorkeus zal hebben boven alle andere „ Vorften: maar," voegt 'er het Berigtfchrift bij, Jeannin zal, ten opzigte van Oldenbarneveld,

„ nadere kundfchap opdoen (*>" In deezer-

voege verzuimde deeze Staatsdienaar niets, om dien grooten Staatsman te winnen : ja , hij fchroomde niet te verklaaren, dat, indien hij een Man van zo groot een invloed op zijne zijde kon krijgen, zijn Plan voorzeker zou doorgaan.

Met één woord , Maurits was gewonnen : hij hoopte , buiten twijfel , dat het Gemeenebest allengskens de gedaante van een Vorftendom zou aanneemen, waar van hij het Hoofd, en de Koning van Frankrijk Befchermheer zou weezen. Jeannin wagtte alleen op de toeftemming van Oldenbarneveld ; doch in dit netelig tijdsgewricht bleef deeze fchrandere Staatkundige en vuurige Vaderlandsminnaar , noch ten aanzien van zijn Land, noeh ten aanzien van zichzelven, in gebreke. Hij zag, dat, in eenBondgenootfchap, zo zamengefteld, als de Regeeringsvorm de/ Verèènigde Gewesten , dusdanig eene nieuwigheid niet kon worden ingevoerd, zonder

(*) Negotiat. de Jeannin, Tom.I. p. 64. 65.70.7iy Tom. IV. p. ift; 13a.

E 2

Maurits.

Sluiten