Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. t$

gevaardigd. In den ontworpen nieuwen Raad van Staate kon hij niet wel worden toegelaaten, zonder afltand te doen van den post, dien hij thans met zo veel glans bekleedde. Het Plan des Konings van Frankrijk mislukte. „ Men heeft," fchrijft Jeannin , „ Oldenbarneveld voorgeflaagen, altoos „ Lid van den bewusten Raad te weezen , maar, „ wanneer hij overweegt, dat Maurits 'er het „ Hoofd van zijn moet, dat 'er zijn Broeder en „ Graaf Willem, de Franfche en Engelfche Afge„ zanten, zitting zullen hebben, denkt hij dezelfde ,a magt niet te zullen bezitten, welke hij heeft on„ der de Afgevaardigden der Staaten, die meestal „ Kooplieden^ en op Staatszaaken weinig afgerigt zijn , „ en dus gereedlijk zijnen raad volgen. Men heeft. „ hem niet kunnen overhaalen , om in ons Plan te ,, treeden , fchoon hij het niet fchijnt te verwcr„ pen (*)." , In de daad , Oldenbarneveld helde, zonder zich 'er openlijk tegen aantekanten, het handelen daar over uit5 waar door het in 't vet» geetboek geraakte.

Hoe kon Jeannin , een fchrander Staatkundige, zich , in goeden ernst, vleijen , dat hij de Gemeenebestgezinde denkbeelden , zo diep in der meefien harten ingedrukt , zou veranderen ? Zou het Gemeenebest zulk eene menigte van valftrikken , tegen ckeszelfs lang en vuurigbegeerde Vrijheid gefpannen,

Ollt-

(*) Negotiat. de Jeannin , Tom. I. p. 65. Tom. III. . 90 . Tom. IV. p. 98. 105. 131. 132.

F 3

Maurits

Sluiten