Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8? GESCHIEDENIS

Maurits.

Hetvoordeèl, 't Wélk het Beland aa>i 'c Gemeenebestgaf, na gegaan.

de ; Groningen en Ommelanden zes en een haifj Zeeland wraakte deeze verdeeling : men zogt ee;Be andere te maaken ; maar de Onderhandelingen

hier over duurden tot het jaar MDCXII (*). .

Ti vreemder moeten deeze gefchillen voorkomen, dewijl de vermindering der Krijsmagt de Gtldsbelioefte minder maakte. Dezelve beiiep , volgens de jpngfte Monfterrollen , tweeënveertigduizend Voetknegten en vierduizend fluiters , en was thans gebragt op dertigduizend Knegten en drieduizend Paarden , daar onder gerekend het Volk, 't welk de Koning van Frankrijk, op zijne kosten, onderhouden hadt, en nog onderhieldt, te weeten vierduizend Knegten en vierhonderd Paarden (f).'

st Is zeker, dat de zwaarigheid over het Geld, noo» dig tot het betaalen der Krijgsmagt, de Staaten drukte , terwijl men met de Onderhandeling bezig was, en dat de onderfteuningen, welken zij toen van den Koning vzuFrankrijk ontvingen, niet weinig toebragten, om aan de bemiddeling van dien Vorst kragt bijtvzetten. Zij erkenden openlijk, zonder buitenlandfchehulpe,;den Oorlog niet te kunnen voeren. Nogtbans \ indtmen 'er in het Gemeenebest, die, getroffen door de.ongelukkige verdeeldheden en de bloedige omwentelingen , welke in hun Vaderland, fiaande het Be' ' ' '" Band,

C») Wagen. Vaderl. Hifi. IX. D. bl. 460. P. Paulus Vtvkl. der Unie van Utr. I. D.'bl. 4. 241 enz. • Negoi- de ]t\\NiN, Tom. IV. p. 56.1^3.165.

(t) Negotiat. de Jeann. Tom. IV. p. 133.

Sluiten