Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. yi

van het Gemeenebest, in welks dienst hij uitgezeild was , maar in Engeland, waar men hem hieldt. Koning Jacobus zondt deezen kloeken Zeeman, vervolgens , uit, om verdere ontdekkingen te doen; doch hij kwam niet te rugge, zijnde door de Wilden gevangen genomen, en , waarfchijnlijk, gedood (*).

De Koning van Frankrijk voedde fteeds eene

fterke begeerte, om eene Oost - Indifche Maatfchappij in ziju Koningrijk opterigten. De Bewindhebbers der Nederlandfche Helden hem voor , om zich met de Franfche te veréénigen , om dus te beter den Spanjaard het hoofd te kunnen bieden. Hij zondt eene aanzienlijke Geldfomme na Holland , en Jeannin haalde een Schipper over, om, in den naam en onder de vlag des Konings, den ouden en meer* maals gezogten Noordfchen doortocht te zoeken (f). De uitllag hier van is nooit bekend geworden.

Merkwaardig is dit Tijdperk ook uit hoofde van de oprigting der Bank te Amfterdam. Schoon velen willen , dat dezelve naar het model der Venetiaanfche gemaakt is, verfchilt ze 'er veel van. Deeze Bank is aangelegd, om de hoogte en laagte der Muntfpeciën, veroorzaakt door de gemaklijkheid of bezwaarlijkheid van vreemde Speciën te wisfelen, voortekomen. Het Reglement is gedagtekend den negenëntwintigften van Louwmaand des jaars MDCIX. In dezelve konden allerlei Muntfpeciën,

Goud,

(*) Meteren, XXXI. B.

(J-) Lettr. de Jeannin, v^Janv. v&Mars,

Maurits,

Dprigting fan de Bank te 4mfteriam.

Sluiten