Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184 GESCHIEDENIS

Tweede T ij d p e r k.

Verbonden [en Handel ■ Verdragen. Onlusten

/«Europa, ontftaan over de Kleeffche en Gulikfche Opvolging. Dood van Hendrik den

IV. Staat van den Godsdienst. Par'

tijfchappen en de beginzels der Onlusten , ter oorzaake van de Geloofs ■ verfchillen.

Verbintenisfsn en Verdragen der Staaten met verfchei ■ de Mogenheds'i.

1609,

J[J)i£ Verèènigde Gewesten, de tekens van Oniif hanglijkheid, zo manmoedig en met zo veel roems bevogten, willende toonen, vaardigden na alle Hoven Gezanten af, bekleed met dea tijtel swAmbasfadeurs. Vreemde Mogenheden zogten, op hunne beurt, met hun te handelen, als, met haarsgelijken, en , om ftrijd , de verbintenis en vriendfchap des Volks , welks naam eene algemeene verwondering verwekte. Onder de flaatlijke Gezantfchappen hak boven allen uit dat van Mulei Zaïden, Keizer van Marokko. Dewijl de Staaten hem voorheen b jgeftaan hadden met twee Oorlogfchepen tegen den Spanjaard , verzogt hij , op nieuw, hunnen bijhand. Doch het getekende Beftand bragt te wege, dat gij deezen niet konden verkenen : zij flooten een Verdrag van Koophandel en Vriendfchap met dien Monarch , vergezeld van de fchoonhe beloften: ook zonden zij , om de heilzaame Verbintenis met deezen Vorst te bewaaren, hem, eenige jaaren

Sluiten