Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 GESCHIEDENIS

Maurits.

Indifche zaaken.

Deeze Brief kwam eerst het volgende jaar MDCX. in 't Vader'and, met vijf rijkbelaaden. Schepen. In diervoege was 'er één der voornaamhe bronnen van den Rijkdom des Gemeenebesfs geopend (*).

't Is waar, de vreugd over deeze gebeur eniswerd niet weinig gehoord door de droeve tijding, in't volgend jaar ontvangen , te weeten, dat Pieter Willemszoon Verhoef, door de Indiaanen ,op Randa , vermoord was, dat de Spanjaarden vier Hollandfche Schepen, bij de Manilles, genomen hadden, en de Admiraal Paulus van Kaarden, voor Temate, in hunne handen gevallen was. Men ontdekte ook, dat de Engelfchen twee Nederlandfche Zeelieden omgekogt hadden, om den Handel op de Indien te onderneemen. Maar de Staaten fchielijk «erker Vlooten uitgerust hebbende, kreegen zij weder de meerderheid. In den jaare MÜCXiV, ver¬

brandden zij drie Spaanfche Gallioeneu en een groot Oorlogfchip, en maakten zich meefter van het Eiland Pulcwai, één der rijkfte Bandafche Eilanden, 't' welk veel Nooten en Foelie uitleverde (t). Dus hadden de Spanjaarden, die het Behand in Europa hielden, doch het voor de Indien niet hadden willen ainneemen, reden, om zich des te beklaagen. Om de Zeelieden, door andere Zeemogenheden uitgelokt, om zich bij hun in dienst te geeven, daarvan aftefchrikken, gaven de Staaten, in 't jaar MDCX VI,

een

(*) Richesfe de la Hollande, Tom. L p. 171. (|) Baudart. Mem. VIII. B. p. 170,

Sluiten