Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

GESCHIEDENIS

Maurits.

KrijgS' toerustingen van Hendrik

den IV.

te draagen, dat men goede Nabtiuren kreeg in dé Kleeffche en Gulikfche Landen: waarom zij ook „ den Vorften van Brandenburg en Nieuwburg „ reeds hunne hulpe hadden toegezegd." Maurits befchouwde met verrukking de nieuwe gelegenheid, hem gegeeven, om zijne Kriigsbekwaamhedente vertoonen , en beioofde zich een gelukkigen uitflag, daar hij met F>ankrijk zaamen den Krijg zou voeren (*).

Hendrik, de IV. maakte , gereed , om aan 't hoofd zijns Legers te verfchijnen , de ontzaglijkfte Krijgstoerustingen en Verbintenisfen. Geheel Europa ftondt opgetoogen , en dagt , dat hij wijdiirekkender oogmerken hadt , dan om de Erfopvolging van eenige Siaaten in Duitschland te regelen. Daar is 'er, die denken, dat Hendrik de IV. niets minder ten oogmerke hadt, dan een ontwerp, met de daad door hem gevormd , het befiaan re geeVen, naamlijk een Christen Gemeenebest opterigten, welks Wetten het evenwigt en een beftendigen Vrede in Europa zouden onderhouden (t). Doch het is veel waarfchijnlijker, dat zijn voornaam doel was, het Huis van Oostenrijk te vernederen, en de balans van Europa in eigen hand te houden. De jonge Prins

van

(*) Aitzema, I. D. bl. 245. 254. Du Mont Corps Diplom Tom. V. P. II. p. 103. 123. 126. Re fa!. Holl. 1610. p. 2. 5. 32. Meteren, XXXI.B. f.598. XXXII. B. f. 610.

(t) Mem, de Sully.

Sluiten