Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 113

Van Condé hadt zijn Hof verlaaten niet zijne Gemalin , op welke Hendrik de IV. verliefd was , en zich na Brusfel begeeven , waar de Aaitshertogen hem eene fchuilplaats verleenden (*). De finert, welke de verliefde Koning daar over gevoelde, Wrogt, misfchien ,mede, om zijne gevoeligheid tegen het Huis van Oostenrijk te vermeerderen , maar kan de eerde oorzaak zijner Krijgstoerustingen niet geweest hebben. Ver dit vertrek hadt hij zijne maatregels met de Algemeene Staaten genomen. Aan het hoofd van een magtig Verbond , onderiretind doot talrijke en welgeoefende Krijgsbenden , kénde deeze ervaarene Vorst geene Vijanden in (Iaat, omhemhet hoofd te bieden. Hij (rondt gereed , om , tot het verdelgen van een nieuw Catholijk Verbond, optetrekken. Het gerugt zelfs liep, dat hij den Paus, wiens naam boven aan in dit Verbond ftondt, zou beoorlogen. ——» Dit gerugt was, buiten twijfel, j de oorzaak van den moord diens grooten Konings. \ Een Geestdrijver , Ravaillac geheeten , van An- j goulême geboortig, nam het tijdftipwaar, dat's Konings Koets, in de Straaten van Parijs , werd opgehouden door eene menigte van Wagens , en hak met een tweefnijdend Mes na 't Hart, waar door de holle Ader werd afgeftooken. Naa 't ontvangen dier onmiddelijk doodelijke wonde , kon de Koning niet meer zeggen, dan: Ik ben gekwetst', en viel ter-

ftond

(*) Bentivoglio della fuga del Principe du Condé. F. Deel. H

Maurit?,

lloord

an Hen.

RIK UEN

V.

Sluiten