Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. u?

twistte; want het Beftand was een zagt en heilzaam middel, om de zwaarigheden wegteneemen, welken zich opdeeden tegen het volkomen fluiten van een Vrede, uitgefteld tot een tijdperk, waarin dezelve met minder fchande en gevaars voor Spanje kon geflooten worden, Met één woord, hij verdiende den flreelenden eertijtel , hem door één der Nederlandfche Gezanten gegeeven , den eertijtel van Vader der Verèènigde Nederlanden (*).

De Algemeene Staaten wisten , welk eene genegenheid hij hun toedroeg , en, hier op vertrouwende , gingen zij zo verre , dat zij hem lieten verzoeken, of hij de Franfche Benden , in hunnen dienst, in de zaak van Kleef en Gulik , voor eenigen t jd, betaalen wilde. Hier over fcheen hij een weinig misnoegd : en , hun te verhaan geevende , hoe veel fchats het Leger, 't welk hij op de been gebragt hadt, en na Duitschland zenden wilde, hem, 's maandelijks, zou kosten, voerde hij den Gezanten tegemoete: De Staaten zijn kleine Gierigaarts ; en hun verzoek is een klein bewijs van ondankbaarheid : 'er nogthans bijvoegende, dat hij met hun wilde handelen als met zijn eigen Volk , en , zonder achterbandenheid, zijn geheele hart voor hun uitfchudden, als bij zijne beste en getrouwfte Vrienden. Zelfs gaf hij te verhaan, gereed te weezen, om een nauwer Verbond met de Verèènigde Gewesten tegen Spanje aantegaan , wanneer de moorddaadige hand als gereed

ftondt,

C) Meteren , XXXII. B.

H3

MAURITSs

Sluiten