Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits

Vernieuwing van di Verbintenisd-'r Siaaten met Frankriik, en <Ie be magii^ing van Cu lik.

lóio.

Gezant-

fdh 'p na

laad.

u8 geschiedenis

flondt, om zijne dagen af efhijden, en zijne ontwerpen te verijdelen (*).

Het gelukte den Staaten niet , een zo voordeelig Verbond te fluiten onder het Regentesfchap van Maria dk Mudicis , aan welke het KijksDefluur was opgedraagen , geduurende de minderjaarigbeid van Lodewijk. den XIII, die flegts negen jaaren bereikt hadt. Ondertusfchen vernieuwden zij de oude Verbintenisfen. De Maarfchalk oe la Chatre werd zel's aan het hoofd van achtduizend Knegten cn twaalfhonderd Ruiters gezonden . om Maurits in 't Land van Kleef te onderdeur]en. Zij vermeeflerden met elkander de Stad Gulik , en Helden ze den Vorften van Brandenburg en Nieuwburg in handen. De Legers der beide Bondgenooten trokken , vervolgens , ieder na hun Land te rugge, en de Keizer kon tegen dee/,e vermeeflering nie's doen , dan een ijrielen tijtel van inhuldiging aan den Keurvorst van Saxen te fchenkep CO-

De Staaten zogten Jacobus , Koning van Engeland, o<ik in deezen twist intewikkelen ,en vaardigden etn flaatlijk Gezantfcfnp tehemwaardsaf. Men heeft opgemerkt, dat de Afgevaardigden der Staaten, toen, voor de eerflemaal, in Engeland de eerbeiuoniugtn ontvingen, aan de Perfoonen , Verbeel-

ders

(*) Journael der Ambafadetirs W. v. BrederodEj c. v. d. Mï^e en Z. de IVÏai.dere. Mf.

(i) Greot Plakaatb, II. D. f.646. Meteren , XXXII, B. f, 613. 616.

Sluiten