Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, f23

voorval dit ontwerp verbrooken , en die twee Huizén onherftelbaar verdeeld hadr. Onder de vrolijkheid van een Feest, waar op de aanftaande Schoonvader en Schoonzoon zich aan buitenfpoorig drinken overgaven ; een gebrek , zo weinig voegende aan hunnen rang, toen in Duitschland', en zelfs onder de Vorften, gemeen; liet Nieuwburg zich eenige fmaadende woorden ontvallen. De Keurvorst , geraakt over deeze vrijheid, genomen in zijn huis en aan zijn eigen tafel, beantwoordde dien fmaad met een klap. Nieuwbuug, diep getroffen door deezen openlijken hoon, liet de Prinfes , die hij ten huwelijk hadt gevraagd, zitten, en was alleen op wraake bedagt. Door geraaktheid vervoerd , zogt hij fteun in eene verbintenis met den Hertog van Bei]eren, wiens Zuster hij trouwde, en, om de befcherming, zo van het Oostentijkfche Huis , als van het Catholijke Verbond, te verkrijgen, omhelsde hij den Roomfchen Godsdienst. Hier door verkreeg het Catholijke Verbond een te zwaarder overwigt, nog te aanmerklijker, om dat Spanje en de Aardshertogen zich toerustten, om 't zelve openlijk te onderheunen (*> Met het Geld, uit Spanje overgemaakt , hadden zij, welhaast, een Leger van dertigduizend man op de been. Siunola trok met twintigduizend na de Grenzen van Duitschland, en , onder voorwendzel van den Keizerlijken Ban, over Aken uitgefproken ,

nam

(*) Intrii des Princes par le Duc de Rohan, L. I, Difc. 4.

Maurits.

Sluiten