Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I2Ö GESCHIEDENIS

Maurits.

Vermeerderingvan 't aanzien der Verèènigde Geweiten in't Noorden.

Zanten te (temmen, verfcheen de Graaf van Zolleren, van 's Keuers wege, (rookte het Hof leBrusfel op, en deedt zulke fchitterende beloften aan den Hertog van Nieuwburg , in gevalle hij de Erflanden met den Hertog van Saxen wilde deelen, dat de zaaken in denzell'den flaat van oniekei heid bleeven als voorken. 't ls waar, de twee Vorflen van Brandenburg en Nieuwburg voerden de Tijtels , de Wapens, en, in naam, het Gezag, doch, geüjk overal, was het wezenlijk bezit in handen van de fterkften : zij werden , met de daad, daar van beroofd door de twee Legers , die gekomen feheenen , om hun in hunne bezittingen te handhaven. Elendig lot der Vorllen , die genoodzaakt zijn, toeviugtte neemen tot al te magtige Befchermeis ! Betreurenswaardige ftaat der Volken, welker Üppermogenheid in gefchil hangt!

't Geen in 't Noorden voorviel, ftrekte niet min, dan de invloed van deezen Staat op de Kleeffche en Gulikfche zaaken , ten bl jke van 't vergrooten des aanwens der Verèènigde Gewesten. Zweeden hadt dezelrai , zints eenigen tijd, aanzienlijke voordeelen aang .-boden, indien zij deeze Kroon wilden bijftaan tegen Poolen: maar de Koning van Deenemarken , desgelijks met Zweeden in onmin , badt hun, geene Verbintenis aantegaan , welke zijne belangen zou kunnen benadeelen. De Maaten g ftreelddoor het denkbeeld van zich door deeze twee Vorf *'n zo zeer aangezogt te zien , willende den een' noch den ander ongenoegen geeven , en hun Koophandel met

bei-

Sluiten