Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits. I

ï36 GESCHIEDENIS

zij, dezelven , gewapenderhand,weder van 't kusfen , en de Bezetting ter Stad uit te helpen. Deeze toeleg lekte uit. Negen Perfoonen werden , nevens Kanter, en Helsdingen, gegreepen. Vier hunner beleden , dat zij tot het voorgemelde behaan zich, meermaalen, bij eede , verbonden , en gezwooren hadden, dat hij, die den toeleg ontdekte, des Duivels eigen zou zijn. Onder hun was 'er één, die betuigde, dat hij, indiende omwenteling gelukt ware, met eigen handen, twee Leeraaren , Speenhoven en Taurinus , om dat zij in de gevoelens van Arminius Honden, zou omhals gebragt hebben. Zij werden ten zwaarde verweezen; doch kreegen verzagting van vonnis , en moeiten , met verbeurdverklaaring hunner Goederen , het Land ruimen. Kanters Goederen werden geheel , die van Helsdingen voor de helft,verbeurd verklaard,metbijgevoegden ban uit het Sticht. De eerlte begaf zich na Leeuwaarden, de tweede na Amfterdam : en heeft men opgemerkt, dat zij beiden , tot hun uiterlte toe, ijverden voor de beginzels der ftrenge Hervormden. Weshalven deeze Godsdienst-ijver ook zijn aandeel fchijnt gehad te hebben in de Onlusten, door hun berokkend. Wij zullen , in de volgende Tijdperken , zien, dat zij nog veel verfchriklijker vooitbragten (*).

Der-

(*) Meteren . XXXII.B. f.rJai. Brand Reform.lL D. bl. 156. Van dbn San de, V. bl. 60.

Sluiten