Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 137

NEGENTIENDE BOEK.

Van het begin der Godgeleerde gefchillen tusfchen de Gomaristen en Arminianen , tot hét gevangenneemen van Oldenbarneveld , Grotius en Hogerbeets.

Derde Tijdperk.

Oorfprtng der Godgeleerde gefchillen tusfchen de

Gomaristen en Arminiaanen. Onlusten,

daar door in den Staat verwekt. Openlijke

verdeeldheid tusfchen Maurits en Oldenbarneveld. De Synode van Dordrecht.

rp .

ot dus lang hebben wij uitgefteld, een verflag te geeven van de Kerklijke Onéénigheden in de Verèènigde Gewesten, en des niet, dan met een kort woord , in 't voorbijgaan , gewaagd, alleen om 's Leezers aandagt niet te verdeelen, en hem den draad der Omwisfelingen in de Staatsgeheltenisfe te beter te doen volgen : thans zullen wij ons benaarstigen , om hem den oorfprong , den voortgang, en de gevolgen deezer Onéénigheden, in eenige Tafereelen, aftemaalen. 't Is waar, zij fchijnen meer tot de Kerklijke dan tot- de Wereldlijke Gefchiedenis te behoaren , en zijn ook daar in, meermaaleii, breedvoerig behandeld: dan, zij hebben zulk een onmiddelijken invloed op 't geen de Verèènigde Gewesten , in dit, en eenige volgende Tijdperken, overkwam, dat die gebeurtenisfen , zonder eene' eenigzins toereikende kundigheid van de toen heerfchende Godgeleerde geI 5 fchil-

Oorzaak der OnlustenDverden 3odsiiensr.

Sluiten