Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der, NEDERLANDEN. 141

„ ten lande niet ophouden; maar alleen de Dwing„ land veranderd zijn. Die voorheen vervolgd ,3 werden, zouden nu anderen vervolgen: en dat,

daar men het bloed derPauslijke vervolgingen nog

3, zo versch voor oogen hadt- Hollanders,

,, en vooriil Amft er dammers, behoorden wel te ge,, denken, dat, onlangs, onder de Spaanfche Re„ geering, al wie zich niet hieldt bij de Roomfche ,, Kerke, genoodzaakt werd het Land te verlaaten, „ zo hij geen gevaar wildeloopen, om goeden bloed ,, te verliezen. Jammer zou het dan zijn, dat zij,

die gelijke elenden hadden doorgedaan , en zich, „ gelijkhjk, tegen het Spaansch geweld gekant, nu „ elkander verdrukken zouden: of dat zij, die zich „ heten voorhaan , de magtigflen te zijn , naa dat „ men twintig of vijfentwintig jaaren vrijheid genoo,3 ten hadt, zich zouden toeleggen op het mishandelen 3, hunner Medeburgeren, die, onlangs, nevens hun, „ het kruis gedraagen hadden , eenighjk, om dat zij, „ in alle Geloofspunten, niet met hun ééns waren , „ of, om dat zij hunne Kerk-ordening niet in alles

„ konden toehemmen. De Predikanten zog-

3, ten, zomtijds, de Overheid tegen de Pausgezin,, den en Lutherfchen optehitzen ; doch , zo men „ hun hoorde , zou men haast binneus- en buitens„ landsch regen elkander , en tegen de Lutherfchen

„ en Papisten in oorlog raaken. Wilde men

„ nu met den dood geftraft hebben, 't geen dePrc„ dikanten Godslastering noemden, dan mogt men

de Roomsch• Catholijken , de Lutherfchen en de

„ Men-

Maurits.

Sluiten