Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 14$

voorheen , kwam rustig voor zijne gevoelens uit, en prees de Godgeleerde Jonglingfchap , bovenal, aan, dat zij alle zwaare en diepzinnige vraagftukken en ijde'e voorfteüingen zouden affnijden , en uit de Schriftuur trekken (hikken, tot een Christelijk Geloof en Leeven noodzaaklijk £").

Arminius badt een Amptgenoot, F*ianciscus Gomarus, een Bruggenaar, een Man van groote geleerdheid , doch wiens charaéter en gevoelens met de zijnen niet ftrookten: vuurig,bitter,oploopend, en een heftig voorirander van de drengfte begrippen. Tegen het beroep van Arminius hadt [hij zich aangekant, doch , in een gefprek, met hem gehouden , verklaard, dat het verfchil van gevoelens geene Grondwaarheden des Geloofs betrof. Maar, ziende, dat zijn Amptgenoot zijn gevoelen in openbaare hellingen verdeedigde , kou hij zijnen drift niet bedwingen : ook wil men , dat naijver zijnen haat wette: de meerdere bekwaamheden en de opgang zijns Tegenhatiders maakten hem moeilijk. Hij verzette zich openlijk daar tegen , en beweerde, dat God, zijne Uren ge Regtvaardigheid en vrije Genade willende betoonen , een gedeelte der Menfchen ter rampzaligheid , en het ander ter gelukzaligheid gefchapen hadt, in welk raadsbefluit de Kinderen mede begreepen waren. Arminius hieldt daande, dat God niemand, door een eeuwig en volfhektbefluit,

van

CO Regenboog Hifi. der Remonftr. I. D. bl. 55. K 3

Mauiuti.

Arminius aangevallenciuor Gomarus.

Sluiten