Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

De Gomaristenvorderen her. houden van een Nation^arSynode.

153 GESCHIEDENIS

voortteplar.ten , cn in den Staat intevoeren ; het Vaderiand en de dterbaare Vrijheid den Vijanden ten beste te geeven ; ten dien tinde met den Paus en den Koning van Spanje onderhandeünge.i hielden,

en van dezelv-n geld t< ukken. Bogerman

durfde openlijk zeggen, dat men Gods Woord moest uitleggen naar de Cenfesfk en den Catechismus; één der Aikmaarfche Predikanten beweerde op den Predikdoel de noodzaaklijkbeid van den Catechismus, 0111 dat God denzelyen in "t Paradijs eerst hadt gepredikt voor Apam en Eva , en , raderhand , voor Noacii, Abraham, de Propheten en de Apostelen (*).

Als een geschikt middel, om den Catechismus en de Geloofsbelijdenis te doen aanneemen , wilden de Gomaristen alle Leeraars verpligten, omzete onderfchrijven. Op een Synode, in den jaare MDCV, te Rotterdam gehouden, hadden zij dit befluit niet kunnen doordrijven; deswegens honden zij op het beroepen van een Nationaal Synode. De Staaten van Holland bewilligd n hier toe, nevens de ai.dereGewesten , met hepaalinge, dat de Belijdenis en Catechismus, twee Schriften, die gemeenlijk zamen gingen, en op we'k.r ondertekening men aandrong, zouden overgezien worden. Het woord overzien kwetste geweldig de Voorlhmcers van 't gezag dier Schriften: men behoot, den Staaten te verzieken,

dit

(*) Regenboog Hijl. der Remonftr. I. D. bl. 4, 19. enz.

Sluiten