Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 161

.„ nade den Mensch niet dwingt, om tegen zijne ge„ negenheden te handelen , maar wederftaan , en kragtloos gemaakt kan worden door den ver^eer"

„ den wil van den onboetvaardigen Zondaar. ■

,3 TenV. Dat zij , die door'tGeloove met Christus 33 zijn veréénigd , daar door voorzien zijn met over„ vloedige kragt en genoegzaame onderheuning, om ,, hun in haat te hellen, om te zegepraalen over de „ verleiding van den Satan, de verlokzelen en ver„ zoekingen van de zonde ; maar dat de vraage, „ of zulke Menfchen vanhetGeloove af, en uit den „ haat der Genade kunnen vervallen? nogmetgeene ,3 voldoende blijkbaarheid beantwoord is : en dit 3, huk, daarom, zorgvuldiger onderzogt moetwor,3 den door eene aandagtige overweging van 't geen „ de Heilige Schriften, wegens eene zo aangelegene „ zaak, verklaaren." Dan, naderhand, hebben zij hieromtrent heilig verklaard, dat de Heiligen uit den haat der Genade konden vervallen (*). Deeze Remonftrantie heeft den Naavo'geren van Arminius den naam van Remonftr anten gegeeven. Dezelve overleverende , verzogten zij de befcherming der Staaten. Deezen namen , bij voorraad , het befluit, dat de Predikanten , van 't gevoelen , in de Remonftrantie uitgedrukt, in werklijken dienst, van de Kerklijke ftraffen der andere Predikanten , deezen aangaande, zouden weezen bevrijd: en dat de

aan-

(*) Regenb. Hifi. der Remonftr. I. D. bl. 42 enz. Mosheim Kerkl. Gefch, IX. D. bl. 263. V. Deel. L

Maurits;

1

Sluiten