Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 169

deelden te behoeven, en haalden Vorstius over, om van het bekleeden zijns Hoogleeraarsampt aftezien, met behouding zijner wedde (*). . Simon Episcopius , een ijverig en bekwaam Remonftr ant , Predikant te Bleiswijk , werd , in hede van Vorstius , beroepen, en, daar Gomarus, te midden in al dit gewoel, zijnen dienst opzeide , en uit Leyden vertrok, verzogt men Joannes Poliander , Fransch Predikant te Dordrecht , de opengevallene plaats te bekleeden. Episcopius was een Man van een allerdoordringendst oordeel , een Geleerde van den eerden rang , op het behandelen der gefchillen meederlijk afgerigt : hij werd één der fterkde Steunpylaaren van de RemonfrantfckePmi}. Poliander verdeedigde de andere , doch gemaatigder dan Gomarus. 't Scheen, dat de Staaten de balans tusfchen de beide Partijen in evenwigt wilden houden.

Waarom , vraagt men , misfchien , offerden de < Arminiaanen , die fteeds Vrede, Eéndragt en Ver- * draagzaamheid predikten, aan deeze dierbaare pan- ] den de gevoelens niet op, welken zij zeiven voor van \ zo weinig aanbelangs hielden ? Waarom haalden 1 zij uit de hoffe der Schooien, daar ze altoos hadden moeten blijven , de gefchilhukken op voor de Gemeenten ? Zij betuigden , dat de zaak der Waarheid

(*) Regenb. Hifi. der Remonftr. I. D. bl. ior enz. Mercure Franc, als boven. Mosheim Kerkl. Gefc.h. IX. D. bl. 185.

L 5

Maurits.

Episcopius en Poliander tot Hooglecraa^enie Leyden beroepen.

)orzaaen van erbitteing der eide 'artijen.

Sluiten