Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 179

dier afzonderlijke Vergaderingen , eene boete van honderd Guldens op het aanleggen daar van [tellende, en van tweehonderd op het leenen van eene plaats

tot dezelve (*). Gelijk men Geselius van den

Rotterdam/eken Predikhoel geweerd hadt , zo werd Petrus ëmilius, naar de Kerk - ordening des jaars MDXCI, te Warmenhuizen beroepen, verninderd , zijnen dienst te aanvaarden, 't Gemeen, van elders opgemaakt, hieldt hem uit de Kerk , floot de Kerkdeur met nieuwe floten, en paaien 'er voorgeflagen: en fchoon de Heer dier Plaats de Kerkdeur , met peweld, deedt openen, en de Staaten zijn doen wettigden , kon hij Emilius niet ten Predikant krijgen (t).

De Contra-Remonftranten werden te fierder , dewijl Prins Maurits hun fcheen te begunstigen, fchoon hij het altoos deedt met veel oinzigtigheids. Dewijl zijn gezag , ongetwijfeld, veel gewigts zou ' bijzetten aan de Partij, voor welke hij zich verklaarde, fpeurde men alle zijne gangen na, en lette nauwkeurig op alle zijne gefprekken. Erkentenis verbondt hem aan de Gomaristen , die zich tegen het Behand zo ijverig in de bresfe geheld hadden. Zijne geneigdheid te hunwaards hraalde reeds door in de beroerte

te

(*) Regenb. Hift. der Remonftr. I. bi bl. 109. 110. T. d, Sande, V. B. bl. 66.

(f) Refol, van Holl, 1612,bl. 191.237. Uitenbogaard Kerkl. Hift. bl. 60c. 601.

M 2

Maurits.

Maurits seginc tich '.neer :n meer e omlekken.

Sluiten