Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uer. NEDERLANDEN. 181

we verbintenisfen tusfchen de Huizen van Staarten Nas/au. Hij fchreef, „ dat de Staaten , door den „ Kousfeband , zich aan handen en voeten heten „ binden (*)." Toen. de Keurvorst met zijne pas getrouwde Egtgenoote uit Engeland kwam, endoor Holland toog, ontving hij de grootfte eerbewijzen in alle Steden, waar hij door trok. De Burgers fcheenen, om ftrijd, het Paar met de uitbundigfte feesten te willen onthaalen. De Keurvorst dagt toen niet, dat hij , naa eene Kroon gedraagen te hebben , als een vlugtend Prins, van alles beroofd , eene fchuilplaats in het zelfde Land zou zoeken.

Naa deezen tijdt hadt 'er eene gemeenzaamer en veelvuldiger briefwisfeling plaats tusfchen Koning Jacobus en Prins Maurits. 't Was voor de Remonftranten van het uiterfte belang, hunnen Tegenftanderen den fteun te ontneemen, welken zij meenden in.Koning Jacobus te vinden. De Staaten zeiven oordeelden het raadzaam , de denkbeelden van deezen Vorst, ten opzigte van de Godsdienst-gefchillen, opteklaaren, en den afkeer , dien hij van de Remonftranten hadt opgevat, wegteneemen. Zij lieten hem door hunnen Afgezant een klaar en beknopt berigt geeven van de heerfchende Kerkgefchil]en. De Groot bevondt zich , ten dien tijde , in Engeland, om eenige hukken , raakende den Koop-

han-

(*) Rapin Hifi. d'Angl, Liv. XVIII. p. 74. 76. Nkutille Hifi. tPHoll. Liv. II. Ch. 9. V. d. Sande , V. B. W. 65. Uitenbogaard Kerkl, Red, bl. 138.

M 3

Maurits,

Jacobu» door de Caron en deCroot nader onderrigtwegens de Kerk1jke gefchillen.

Sluiten