Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï84

GESCHIEDENIS

Maurits.

denen , waarom dit Befluit werd genomen , hieï plaats verdient. ,, Alzo veele twisten en onécrng„ heden in de Kerken deezer Landen veroorzaakt ,3 worden over verfcheide uitleggingen van eenige s, plaatzen der H.Schiiftuure, fpreekendc vanGons j, Voorbelchikking , met den aankleeve van dezel33 ve : waaruit volgen hevige gefchillen; ja, zul33 ken, dat aan ecnigen nageduid wordt , dat zij, ,3 rechtftreeks, of van ter zijde, leeren, datGoo ee,, nige Menfchen gefchaapen heeft ter Verdoemenisj, fej de Menfchen tot zondigen noodzaakt; en ee„ fiigen ter Zaiigheid noodt, die hij ganschlijk be,, floten heeft, de Zaligheid niet te geeven : en ee„ nij;e anderen, dat's Menfchen natuurlijke kragten

„ of daaden hunne Zaligheid kunnen werken. .

ZoisTt, dat wij, tot vorderinge van Gods eere „ en glorie , weihand deezer Landen en Kerken, „ ruste , dénigheid en higtinge van de goede Gemeente, noodig vindende daar tegen te voorzien,

gebruikende die Authoriteit, dieonsalswet-

,, UjkeHooge Overheid toekomt, bevelen, dat

,, in de voorfchreevene uitleggingen bij een iegelijk

„ zal gelet worden, dat zijn gevoelen zij tot

,, maatigheid, als, dat ons Heil alleen uit God

„ is; maar dfat wij onszelven in ongeluk brengen;

„ dat het begin, midden en einde van 's Men-

,3 fchen Zaligheid , en naamlijk ook het Geloof, „ niet dtes Menfchen natuurlijke kragten of werken; „ maar alleen de loutere Genade van God in Jesus ,„ CwR}sxus3 onzep Zaligmaaker, moet toegeëigend

wor-

Sluiten