Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 185

s, worden; dat God geene Menfchen gefcha-

„ pen heeft ter Verdoemenisfe ; geene Menfchen tot „ de Zaligheid noodt, wien hij ganfchelijk belloien

„ heeft, dezelve niet te geeven. ln de Hoo-

s, gefchoolen , onder de Geleerden en Leeraars, „ over de Voorbefchikking, en wat daar aan vast „ is, te redentwisten en te verfchillen; maar

wij verftaan niet, dat die hooge gefchillen, in 't „ openbaar , of anders , onder het gerneene Volk „ zullen gebragt mogen worden; gelijk wij ook niet ,, verftaan, dat ,\ die in de voorfchrevene uitleggingen „ niet hooger leert of gevoelt, dan dat God, van eeu„ wigheid, naar zijn welbehaagen, gegrond in Jesus „ Christus, onzen Zaligmaaker , ter eeuwige Za„ ligheid verkooren heeft de genen , die , door de ,, Genade van den H. Geest, in onzen Heere Jesus

Christus gelooven en volharden; en ter Verdoe„ menis verworpen heeft de genen, die in Hem niet ,, gelooven, en in 't Ongeloove volharden, niet ge„ moeid, noch hooger te leeren of te gevoelen be„ zwaard zal worden : houdende dezelve Leer ge5, noegzaam ter zaligheid, en tot Chvistiijkeftigting

3, bekwaam. . Beveelen , voords, dat alle Ker-

„ keiidienaaren de uitlegging van alle andere ftuk3, ken der Christlijke Leere zullen doen volgens „ Gods Heilig Woord, en 't geen, doorgaans, bij „ de Gereformeerde Kerken deezer Landen, (die wij „ openbaarlijk tot nog toe hebben gehandhaafd, „ voorgeftaan en gevoed , en als nog handhaaven , 3, voorftaan en voeden,) geleerd is, En, verder| M 5 „ zich

Maurits»

Sluiten