Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

't Voorgevallenedaaromtrent,

„ zich te fchikken in Christlijke Liefde , Eénigbeid en goed? Stigiinge , naar onze voorgaande Bellui* ten, tot weeringe van verdere, onéénigheden; alzo wij 't zelve tot der Landen, Kerken en goede Gemeente dienste en gerustheid verhaan te be,, hoeren (*)."

Het Ontwerp van dit Befluit was, in de Vergadering der Staaten, menigmaalen overwoogen , geleezen , herleezen , en de bewoordingen veranderd: gelijk het ook , alzina , de blijken draaft van eene fchroomyallige omzigtigbeid : dan het ftrekte 9 om de twee tüterften, tot weken de beide Partijen mogten vervallen , aantcwijzen , en die te verbieden. Eindelijk werd het , ia Louwmaand ties jaars MLiCXiV , goedgekeurd door de fc-delen en ver e de meelle Steden. Jmfterdam verklaarde voluit, in dit Befluit niet te bewilligen , Enkhuizen en Edam niet gelast te zijn , zich bij de meerderheid te voeeen. In Lentemaand , nogihans, betuigden die drie Steden , wel te mogen lijden, dat de andere Steden zich, tot fevord ring van orde en rust, van dit Befluit bedienden. Zommigen hebben op dit Be,luit dei Star.ten aangemerkt, dat het niet is uityeg.even nut de. ondertekening van den Secretaris , ter Ordonanlie van de Staaten : waarotB de Contra Remonftranten het, doorgaans, een Concept noemden: dan, het agterlaaten hier van is, vermoedelijk, ont-

haan

(*) Regenboog HM. der Remonftr. h D. bi. 138. Brandt Leeven van de Groot, bl. Cl.

Sluiten