Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo GESCHIEDENIS

Maurits.

Amfterdam verklaart zich tegen de Remonftranten.

de Stad ontzegd. Bedrijven, zeer (trekkende, om de woede der Contra - Remonftranten optehitzen, en hun de voldoening te geeven, dat zij zich als Vervolgden mogten aanmerken. Een Drukker , te Schiedam, deedt deeze twee regels, te Enkhuizen, in de Loterij leggen :

Zeg mij3 Trekker frisch, ter eere van Oranje , Wat o-nderfcheid daar is tusfchen Rotterdams Inquifitit en Spanje?

Gecommitteerde Raaden vanHoüand verklaarden zijne Loten verbeurd, en verweezen deezen Rijmelaar, voor veertien dagen, te water en brood : een Vonnis, 'twelk, egter, ftaplijk werd uitgevoerd. Men kon uit deeze regels opmaaken, tot welk eene zijde velen oordeelden , dat Maurits helde (*). Men hoeg, te Rotterdam, ziende, dat de weg van ltrengheid de verkeerde was, eenen anderen in; doch de gemoederen waren te verbitterd, om naar de hem der redelijkheid te luihereh (t).

Hoe langs hoe meerder zag men nu , na het heilzaam Befluit der Staaten, de openbaare fcheuringen vermeerderen. Te Amfterdam , welke Stad zich het herkst tegen dit Befluit verzet hadt, fcheen men ook andere Steden 'er van te willen aftrekken, en gereed, de handteieenen aan de Zoekers en Bevorderaars van

af-

(*) Brandt Ref. II, D. bl. 214. 277. Leeven van de Groot, bl. 80. ({) ,— Leeven van de Groot, bl. 67.

Sluiten