Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 191

afgezonderde Vergaderingen der Contra-Remonftranten, die zich de Kruiskerk noemden. Op een voorflag der zodanigen, \z Hoorn, fa.it de Oud-Burgemeeüer C. P. Hooft , die, meermaals, zijne (tem voor Godsdienstige en Burgerlijke Vrijheid verhief, ïn 't breede aangetoond, hce onredelijk het zijn zou, zich te moeijen met de bijzondere huishouding eeniger JMad, daar men zelfs niet gezind was toetedaan, dat de meefte Leden der Vergaderinge van Holland hunne Bef]uiten te Amfterdam deeden gelden (*). Doch zijn raad vondt thans min ingrngs dan voorheen, en werd van de minhe Leden der Vroedfchap aangenomen : daar de meehen de zijde der ContraRemonftranten hielden. Deeze agtbaare Man , die, van het jaar MDLXXXVIII tot het jaar MDCX, acht maaien Burgemeefter geweest was, en, vandeeze acht maaien , vier maaien twee jaaren achter een geregeerd hadt , vondt zich thans buiten die waardigheid gelloten, dewijl hij, als eéli rechtaartigBurgervader, het algemeen belang voorgedaan, en de baatzugt van zommigen der Vroedfchap ernltig beftraft hadt. 't Is der moeite waardig , dit hier intevlegten , naardemaal het ons toont , hoe de gevoeligheid van eenige bijzondere Perfoonen, op een afhand van tijd , zelfs ten nadeele van de openbaate rust, werkt. Voor veele jaaren was reeds behoren, 't welvaarend Amfterdam voor de derde reize uitteleggen, en, in den jaare MDC1, een aanvang hier

mede

(*) Wagenaar Am ft. IV. D. bh 193 enz.

Maurits.

Sluiten