Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

Olden-

bar "eveld lOSt

de Steden , den Engeifchen ter verzekering gegeeven.

1616.

waarom zij het moehen opgeevén , en de Stadhouder met de twee Collegien de Wethouderfchap veranderde (*).

Gelukkiger haagde Oldenbarneveld in het bewerken eener zaake, van meer aangelegenheids voor het Gemeenebest. De fchranderheid, met welke hij de Steden , den Engeifchen ter verzekering gegeeven, en zo lang gehouden , wist weder vrij te krijgen, verdient blootgelegd te worden: zulk eene ontvouwing geeft ons een fchoone fchets van het Hollandfche Stelzel, 't welk zelden mislukt is, en toont ons, hoe een kleindere Staat, door eene behendige Staatkunde, en door zich van de voorkomende gelegenheden te bedienen, ja door deeze als te doen gebooren worden, groote voordee.en kan trekken , en Vorften , die denzelven de wet fcheenen te zullen

zetten , aan de hand doet gaan. De Godsdienst-

gefchillen hielden Oldenbarneveld niet dermaate onledig, of zijn oog was heeds op de Staatsbelangen gevestigd. Geen Staatsdienaar was ooit fcherpziender en doordringender in de geheimen van vreemde Hoven. In dat van Engeland ging niets om, of hij wist het volkomen. Wij hebben gezien , hoe deeze bekwaame Onderhandelaar , in de twee laatfle gemaakte Verbonden met Engeland , betrekkelijk tot de Plaatzen , in verzekering gegeeven , altoos de belangen van zijn Vaderland hadt weeten te behar-

ti-

(*) Van den Sande, V. B. bl. 6> Winston Chron. XX. B. bl. 898.

Sluiten