Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 203

bij dien Prins : en 't leedt niet lang, of hij toonde zijne bijzondere gevoeligheid tegen Oldenbarneveld , een Man, aan wien hij zo veel verpligting hadt, dat hij, weieer, betuigde, geen droppelbloeds in 't lijf te hebben, dien hij niet gehouden wasvoor den Advokaat te horten; doch aan wien hij zijne tegenwoordige ongenade aan 't Franfche |Hof weet. Om zijn oogmerk te bereiken, bediende hij zich van den dekmantel des Goclsdiensts, een ftuk, waarvan hij, ftaande zijn verblijf in Frankrijk , zo weinig werks maakte, dat men, omzijn veelvuldig afweezen , in de Kerk van Charenton , op zijne plaats, ipotswijze , een briefje plakte , met de woorden : Deeze Plaats is te huur (*).

Aarsens tastte niet geheel mis ten aanziene van de oorzaak zijner verwijdeiinge van 't Franfche Mof. Oldenbarneveld hadt de Partij der Regentesfe van Frankrijk gekoozen, en de Maat en bewoogen , om Lodewijk den XIII. den verzogten onderhand te laateu toekomen. Het fluiten van 't Verdrag te Soisfons en het vermoorden van den Maarfcha'k d'AnCRé maakte zulks noodloos. De Franfche Afgezant bleef niet in gebreke, om hem te bedanken voor de goede genegenheid, ,, daar zij," gelijk hij zich uitdrukte, „ den glans der Koninglijke Majeheit door

„ de

(*) Aubery Mem. aVec les Notes d''Amelot de la Housfaye, II. p. 253. 273. Uitenbogaard Kerkl. Hifl. bl. 1001. 1002.

Maurits.

Sluiten