Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 505

gedagten te brengen. Hij deedt haar zien!, dat zij de waare belangen van het Huis van Nosfau niet kende, als zij medewerkte, cm het ten top van Oppergezag re heffen; ja, dat zij, dit onderneemende, dat Huis, aangebeden in de Verèènigde Gewesten , en verzekerd van 'er de eerde Waardigheden te bekleeden , ten val zou brengen. Hij bragt haar on. der 't oog, hoe de wreedheden der Vorden uit den Huize van Oostenrijk, de trouwloosheden des Hertogs van Anjou en des Graaveu van Leicester, de denkbeelden van Vorstlijke Opperheerfchappij haatüjk gemaakt hadden bij het Volk. Hij voegde 'er nevens , dat Maurits, door de Waardigheden, met welke hij bekleed was, al het gezag bezat , 't welk Carel de V. ooit voerde ; dat hij , op eene zagte wijze, de 'vermeerdering van wedde en eere bij 't Volk zou kunnen bewerken: maar, dat, indien hij immer den gehaaten naam van Vorst en Meeder voerde, men al de fchuld van de zwaarte der belastingen , en alle de rampen , welken den Staat troffen, hem zou wijten, en zelfs de minde tekenen van waardigheid benijden. Om de Princes nog nader te overtuigen, haalde Oldenbarneveld bij haar op verfcheidene trekken uit de oude Gefchiedenis van '1 Gemeenebest, en het deerlijk lot van verfcheide Graaven. Zij vondt zich dermaate getroffen dooi deeze redenen , dat zij alles in 't werk delde , om Maurits van zijn voorneemen te doen afzien; doch het koel antwoord, 't geen zij daar op out

ving

Maurits.

Sluiten