Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2of5 GESCHIEDENIS

maurit3.

ving, bewoog haar, verdere moeite te fpaaren (*> Maurits kon niet vergeeten, hoe zijn Vader op 't punt geliaan hadt, om de üppermogenhcid in handen te krijgen. Hij dagt, ten tijde , toen men over 't Beftand handelde, de vrugten, waar van zijn doorlugrige Vader flegts de eerftelingen geplukt hadt, inteöogfien : de Staaten hadden, in verfcheide gevallen', bij vreemde Mogenheden , hem als hunnen Vorst doen voorkomen (f). Op de Predikftoelen, en in de Gezelfchappen zijner Aanhangeren , fprak men onbefchroomd, van hem het Oppergezag optedraagen (§). Maurits , opgewekt door dit alles, ingenomen met den luifter zijner afkomfte , en moedig op de diensten, den Staat beweezen, agttegeen tijtel voor hem te hoog. Hij kon niet dulden , dat Oldenbarneveld zijne fclutterende ontwerpen dwarsboomde. Het viel, derhalven , den Vijanden van Hollands Advokaat niet moeilijk , om den haat van Maurits tegen hem optehooken , 's Prinfen eerzugt te ftreelen, en hem aantezetten , om, door den val van Oldenbarneveld , zich den weg tot

|de

(-') Oldenbarn. Regtspl. bl. 230. Aubcrv Mem. Art. LcuisE de Coligny. Le Vassor heeft, in zijne/ƒ//?. de Louis XIII, Liv. 8 , zich zeer tegen de egtheid deezer gebeurtenisfe aangekant; doch men leeze de aanmerkingen daar op van den Heer Le Clerc in AeBib!iotequeChoi(ie, Tom. II. p. 134 enz.

(f) Idsinga Staatsr. I. D. bl. 339.

(§) Uitewsogaardi Leeven, bl.155. 158.

Sluiten