Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 213

optekenden, de Kerk• ordening , door de Staaten vastgefteld , zints den jaare MDCXII, van de Predikanten in 't algemeen aangenomen. Verdraagzaamheid en de Rust der Kerke gingen hier hand aan hand; de Contra-Remonftr anten zogten deeze te ftooren, en die van hunnen Aanhang,in het Sticht, tot afzondering optewekken : dit blijkt uit eene afkondiging, door den Magiftraat der Stad Utrecht, in den jaare MDCX Vil, gedaan (*>

Het getal der Remonftrantschgezinde Predikanten in Overijsfel was, van tijd tot tijd, vermeerderd, en ook de ijver der andersgevoelenden naar evenredigheid toegenomen : de gefchillen, op de Predikdoelen, en daar door onder 't Volk gebragt , begonnen dezelfde zwaarigheden, als in Holland , te baaren. Dit deedt de Staaten van Overijsfel, in den jaare MDCXVI, befluiten , het voorbeeld van Holland te volgen, alleen één dap verder gaande: daar zij, behalven het aanbeveelen van gemaatigdheid in 'c leeren , de Predikanten van beide de gevoelens zelfs volftrekt verbooden, over dé Godlijke Belluiten en andere hooge Gefchilpunten op den Predikftoel te handelen, of daar van iets in 't licht te geeven, onder bedreiging, van daadlijk van hunnen dienst ontzet te worden (f).

In

(*) Zie dit ons Tafereel, hier boven. Regenb. Hift, der Remonftr. I. D. bl. 205 enz.

Cf) Baudart. Mem, VIII. B. W. i. Brandt, II. D. bl. 440.

O 3

Maurits.

In Overffel.

Sluiten