Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 215

loven, dat zij, in 't openbaar , of in 't heimelijk, geene andere Leer zouden voordrangen, dan die tot nog aldaar geleerd, en in Gods Woord , benevens voorgemelde Belijdenis en Catechismus , begreepen was (*).

In Zeeland, als mede in Groningen, waar de Contra- Remonftrantfche gevoelens heerschten, en geen Tegenftanders vonden , fchijnen geene optekenenswaardige bijzonderheden, ten dien opzigte, voorgevallen te zijn.

De daadlijke Scheuring, door de Acle van Afzondering , in Louwmaand des jaars MDCXVII, begonnen , werd voortgezet door derzelver Voorftanderen, in Hooimaand diens zelfden jaars , in den Haage vergaderd , waar zij eene Acte van Verééniging opftelden en tekenden , en maatregels namen, om de Remonftranten té verdrukken. Zij maakten zich ook, op verfcheidene Plaatzen en op veri'chille 1de wijzen , meefter van de openbaare Kerken. In den Haage, waar zij de helft der openbaare Kerken verkreegen hadden , betoonden zij zich hier mede niet te vrede- Het oude wapentuig van fchelden en verketteren, zo gefchikt, om de menigte optehitzen, werd niet gefpaard. Ja , zo verre ging, bij zommigen, de drift, dat zij de Overheden en het Ge-

meene

(*) Brandt, II. D. bl. 143. 144. Uitenbog. Kerkl. Hift. bl. 748. F. Sjoeuds Befchr. van Oud en Nieuw Friesl. II. D. iï,St.il. 875. Baud art. Mem. VUL B. bl. 32.

O 4

Mauriti.

In Zeeland en Groningen.

Verdere Verwijdering in Holland.

Sluiten