Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 217

Vertoogen en Tegenvertoogen werden van de eene en de andere Partij ingeleverd (*).

De verdeeldheid nam toe , en de Remonftranten begonnen desgelijks afzonderlijke Vergaderingen te houden. Zorflmigen tekenen aan, dat , omtrent deezen tijd, eenige Begunstigers der Contra-Remonftranten ter Verga leringe van Holland voorfloegen, dat men hun, in alle Steden van dit Gewest , waar zij zich van de Remonftranten afzonderden , en eenig getal maakten , of reeds afgezonderde vergadering hadden, vrije oefening van Godsdienst zoutoelaaten , en openbaare Predikplaatzen of Kerken vergunnen : op welken voorllag anderen zouden ingebragt hebben , dat men dan den Remonftranten , in de Steden, waar de Contra-Remonftranten alle de Kerken inhadden , gelijke vrijheid moest geeven, met naame te Amfterdam : hier op betuigde zeker Amfterdamsch Burgemeefter, dat 'er in de Stad geen Remonftranten waren. Een zeggen, 'r welk eenige Heeren aanleiding gaf, om de Amfterdamftche Remonftranten , onder de hand, teraaden , dat zij zich, in dit tijdgewricht, behoorden te ope^baaren , om de zelfde Vrijheid te bekomen, die men voor de afgezonderde Contra-Remonftranten te Rotterdam, te Gouda, en elders, waar zij verre de minlten waren , zogt te wege te brengen, ten einde overal alles op een gelijken voet mogt gaan.

De

(*) Regenb. Hift. der Remonftr. I. D. bl. 2»3 enz. O 5

Maurits,

De Rem$n-

flranten gaan ook ifzófiderüike Vergaderingen houden.

Sluiten