Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

VergeefscheVerzoekfchriftender Amfierdam-\fche Remonftranten.

op verfcheide zaracnloopende omhandigheden gegrond. De Predikanten , die onophoudelijk tegen dansfen, fpeelen, en openbaare vermaakhikheden, predikten, fpraaken geen woord tot befhafiing van dergelijke ongeregeldheden : ja, als 't ware , om de oproerige heffe des Volks in 't gelijkte hellen, werd, weinige dagen na de plundering , Rem Bisschop , met eenige andere Remonftranten, het Avondmaal ontzegd. Onder of naa de beroerte , waren 'er eenigen in hegtenis genomen, die men voor handdaadigen hieldt : zommigen derzelven werden terhond geflaakt, anderen , naa verloop van eenigen tijd, onder borgtogt, ontflaagen ; doch men kwam geen der Oproerigen aan 't lijf. Bij eene Keure werd de Opfchudding den Remonftranten ten laste gelegd, als die , zonder nood of wettige redenen, afgezonderde Vergaderingen gehouden hadden , welken nu uirdruklijk verbooden werden (*).

Dus verhooken van de gelegenheid , om Godsdienstige Vergaderingen te houden , vervoegden zich de Amft er dam fche Remonftranten bij de Staaten van Holland met een Verzoekfchrift, om derzelver befcherming : de Afgevaardigden dier Stad noemden het oproerig , en 't bleef onbeantwoord. Op een tweede werd bij de Siaaten beflooten , de Afgevaardigden van Amfterdam te verzoeken , „ dat op de „ redenen van bezwaar, in 't zelve vervat, rijplijk

„ mogt

(*) Wagenaar Amft. IV. St. bl. 489 enz. Regenb. Wft. der Remonftr. I. D. bl. 238.

Sluiten