Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

GESCHIEDENIS

Maurits.

voortfhsn. Roseus begaf zich na 't digtbijge'egen RijswiiZ-, en predikte, gevolg! door een gro >t ge:al zijner Aanba-igeren. Diie Randsheeren en de Griffier A. Duik. -/èrklaarden ook, Citenkogaa" d niet langer, niet een goed geweetetl , te kunnen hooren preeken. Waarom gingen zij dttn niet bij rle twee andere Cahinistifche Predikanten , in den Haage, te kerk ? Dit bedrijf kondigde een voorhcaamde Scheuring aan. De Staaten voorzagen de gevolgen van dit kerkhaan te Rijswijk , en verboden 't zelve. D e van Amfterdam en Enkhuizen betuigden , met opene armen allen, die, te deezeroorzaake.moefcen lijden, te zullen ontvangen (*).

Wanneer men bij Prins Maurits fprak, om met zijn gezig tusfchen beiden te komen, tot lut dempen deezer gevaarlijke verdeeldheden1, verklaarde hij: „ lk ben een Krijgsman, en vèrfta mij niet op God,, geleerde gefchillen." Maar, als het 'er op aankwam, om de Calvinisten te bemoedigen , twijfelde hij niet te verklaaren , „ dal hij bun aanzag voorde „ waare Gereformeerden , aart welken zijn Vader „ zijne veih Hing !e dankén ha't." , Oldenbarneveld voorzag de onheilen, die eene Verdeeldheid , dus begunstigd, m den Staat zou veroofzaaken, én nam het klo kmoedig btfluit, zulks den Prins onder 't oog te brengenj „ Men zoekt," zeide

die

(*) Le Vassor Hift. de Louis XITT. Liv. VIII. p.489. Brandt, II D b! 326— 351. 557. 558. Uitenbogaards Leeven, Cap. VIII- Carlet. I. p. 89.

Sluiten