Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLA NDEN. 225

,, met veele redenvoeribgen en verbloemde redenen „ niette doen, maar hier mede, dat ik de Religiea

welke mijn Heer Vadeï in deeze Lnnd^n Leeft ge„ plant, vedeedige, zonder eenige verandeiinge; 3, en ik zal zien , wie mij dat bek-tren zal!" Hij vondt zich omgeeven van flegte Raadslieden , de Heer van Malderc*, die, van wegen denPiins,als Eerfle Edele van Zeeland, in de Staaten van dat Gewest voorzat , lifet zich in den Haage verluiden, „ dat men zeven of acht Remonftranten aan de galge „ moest kuoopen, in Holland, en dat dan de zaak zich

wel zou beteren (*);" Op eene Staatsvergadering deedt Maurits' allen twijfel , welk eene zijde hij ko s, verdwijnen: hij liet zich een Affchriftbrengen van den Üed, in den jaare MDLXXXVI. gedaan, en betuigde: „ Gij ziet, dat ik beloofd heb , d-n

Hervormden Godsdienst tot mijn laatften druppel „ blotds te verdeedigen , ik zal mijn lied houden." De zonderlinge toepasfïng van den Eed op de thans heerfchende Godgeleerde gefchillen verbaasde elk. Men voerde alle mogelijke redenen aan , om Maurits van zijne dwaaling te geneezen ; doch vrirgtlo >s. Hij verklaarde, tegen den volgenden Zondag , de Hoofdkerk aan de Contra ■ Remonftranten te zullen geeven : alle inlchiküjkheid gebruikende , vergunde men hun de Gasthuiskerk , onder voorwaarde ,

(*) Carlet. f. p. 189 194. De Groot Ferantw.

IX. Uitenbogaa'ds Leeven, IX. bl. 156——.181. Ul« tenbogaard Kerkl, Hift. bl. 814.

V. Deel. P %

MAURrrss

Sluiten