Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*28

GESCHIEDENIS

Maurits.

Maurïts fchfidt zich o penlijk va:i de Remonftranten,

üitterooijen , en een Nationaal Synode bijéénteroepen (*).

Deeze Brief deunde en flerkte de Contra - Remonftranten kragtdaadig : te Gouda, Schoonhoven, Oudewater , Delft ; Rrielle, Leyden en Hemden bezorgden zij zich , met oproerig geweld , Kerken of Leeraars van hunne Partij, 't Was tijd , zeiden zij, den Arminiaanen een Scheidbrief ie geeven: en het Gemeen wierd geprikkeld door deeze en dergelijke Versjes:

Liever met Oranje te leggen in 7 veld,

Dan langer met de Arminiaanen te zijn gekweld.

Liever door het zwaard tt willen fneeven, Dan met de Arminiaanen in vrede te leeven.

Zommigen lieten zich zelfs ontvallen, dat men het voorbeeld des Konings van Frankrijk moest volgen, in zijne handelingen met den Maarfchalk d'Ancre , en, met éénen flag , een eind maaken aan alle die onlusten.

Eindelijk, ontdekte Maurits, uit eene nauwkeurige Lijst van de Plaatzen der beide Partijen, dat de zijne de UMgtigfte was. Waar op de Contra Remonftranten in den Haag de Kloosterkerk met geweld

in-

(*) Carleton . I. p. 424. 325- 238- "47- H9- »5r« Vreemd is het, dat deeze Brief des Konings, van den 20. Maart 1ó16. meer dan een jaar daar naa, op den 21 AprK 16x7, werd behaudigd. Epift. praft. Kirorum, p.482.

Sluiten