Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*34

GESCHIEDENIS

Vierde T ij d p e r k.

Het aanneemen der Waardgelders. Verdeeldheid tusfchen de Algemene Staaten en de Staaten

van eenige Gewesten. Het doordrijven van

Maurits , om een Nationaal Synode te houden .

Gevangenneeming van Ou}ENBARNEVErD , de Groot en Hoogerbeets.

Verregaandeftomkeid derCowuritten»

Jfj-ï ras Prins Maurits, door zich openlijk bij de Paitii der Contra - Remonftranten te voegen, den Standaart der Scheuringe geplant hadt, en, door 't gewigt zijns Degens, de balans ten hunnen voordeele deedt overllaan , kwam men , allengskens , tot verregaande uiterftens. Te Oudewater verdreeven zij den Leeraar, die in de Arminiaanfche begrippen Rondt, en drongen , met openbaar geweld, een Predikant , van tegenovergeftelde gevoelens , ter Kerke in. Te Delft en inden Br iel, te Heusden, te Leyden kon de Overheid hunne oproerigheid niet beteugelen' f*.). De Geregtshovèa kozen openlijk hunne Partij , en maatigdeu zich het regt aan , om, ten nadeele der Regenten van veele Steden, te vonnisten (f). Men ontdekte duidelijk , in de meefle

Ste-

(") Regend. Hifi der Remonftr. I. D. bl. 15a enz.

(t) Brandt II. D. bl. 647 655. D* Groot Ver-

antw. IX,

Sluiten