Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*36

GESCHIEDENIS

Maurits.

fchuddingen vreesde (*). Naa deeze verklaaring, namen de Bestuurders van verfcheide Steden in Holland , op aanranden van Oldenbarneveld , het wel noodzaakl ijk, doch tc laat, befluit, om, tot bewaaring van de rust en veiligheid in de Steden, Waardgelden aanteneemen: dit was, bij zommigen, reeds in gebruik , en allen hadden zij daar toe het regt. Op dit huk was het befluit der Staaten van Holland, bij meerderheid bepaald, en door de CotitraRemonflranten met den naam van de fchcrpe Reftolutie getijteld', van deezen inhoud: ,, De Staaten, „ gezien hebbende 't geen, dit jaar, in verfcheide ,, Steden, a's Haarlem, Amfterdam, Schoonhoven, ,, Brielle, Oudewntcr, en, vooral, in den Haage, „ legen de Orde, Vrijheden en Geregtigheden der s, Landen en Steden , voorgevallen was ; en , te „ vergeefsch, de Steden, welken nog eenige zwaa„ righeid maakten, oin zich te voegen met de ove„ rige Leden , hebbende zoeken overteliaalen tot „ éénigheid , zelfs door de aanbieding tot het be„ roepen cener Provinciaale Synode, hadden, ein„ delijk, beüoten, de Nationaale Synode, als hrij„ dig met de hoogheid en geregtigheid in Holland,

„ afteflaan. Voorts , vonden zij raadzaam,

„ hunne inzigten, op het huk van Godsdienst, in „ openbaaren druk te geeven; de Gewesten, die de 5, Nationaale Synode begeerd hadden , te beant-

„ woor-

(*) Leeven van Oldenbarneveld, bl. 69. Dr Groot Verantw. X. bl. l»5. toé. n<. 171. Fttrr. bl. 7.

Sluiten