Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(der. NEDERLANDEN. 137

,, woorden; de voorige Refolurien, met alle gemaa„ tigdheid en befcheidenheid, te doen agtervolgen, „ en alle daadlijkheden, over Perfoouen, openbaare „ en andere Plaatzen, en Goederen, te doen weeren. Ten welken einde de Regenten der Steden, ,, bij voorraad, en tot dat anders, Staatswijze, zou „ zijn bclloten, gelast, en, desnoods, gemagtigd „ worden tot het aanneemen van meer Volk van ,, wapenen, ter hunner verzekeringe en weeringe van „ daadlijkheid; wordende, wijders, elk, die zich „ beklaagen mogt over 't geen de Regenten der Ste„ den, uit kragte deezer Refolutie , zouden doen, „ bevolen , zich bij niemand anders te vervoegen, „ dan bij de Staaten, alzo op het gene, bij de Ge„ rëgtshoven , gedaan of voorgenomen mogt wor„ den , geen agt zou worden geflagen (*)." Amfterdam , Enkhuizen, Edam en Purmerend weigerden in dit Befluit te treeden, 'waar bij zich , naderhand , ook Dordrecht voegde. Prins Maurits , tot het uitvoeren van 't zelve verzogt, verfcheen, 's anderendaags , in de Vergadering van Holland, om der Staaten meening nader te verftaan, die hem, zeide hij, in groote hevigheid aangediend was : en om tevens te verklaaren, dat hij niet goedvorfdt, dat de Staaten tegenwoordig zouden fcheiden , gelijk hij verhaan hadt, dat zij voorhadden. Zommigen antwoordden den Prins, doch verwardelijk , en zonder

dat

(f) Baudart Mem. IX. B. bl. 37. RigïNBOos Hift. der Remonftr, I. D. bl. 364 enz.

Maurits.

Sluiten