Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 241

men. In gevolge van het dertiende Artykel der U' tiie van Utrecht , hadt elk Gewest de bcfchikking der zaaken van den Godsdienst aan zichzelven behouden (*). Derhalven kon 'er geen Nationaal Synode bijeengeroepen worden , dan met éénpaarige toeltemming van alle de Leden der Verééniginge. Dit Artykel hondt den Contra -Remonftranten zeer in den weg. Om de kragt van 'tzelve te ontwijken , beweerden zij , dat de Hervormde Godsdienst de grond en band der Verééniginge was, enhetbefchrijven van een Nationaal Synode den Aigemeenen Staaten toekwam. Dit Huk aan de meerderheid der (temmen onderwerpende, wonnen zij het zeker: van de Zeven Gewesten hadden zij 'er vier voor zich , als Zeeland, Friesland, bijkans geheel Gelderland , en zelfs vijf Steden in Holland. Met fchennis van eene Grondwet, drong men dit huk door , en bepaalde , met meerderheid der hemmen , het houden van een Nationaal Synode, en Dordrecht tot de plaats der zamenkomhe. De Afgevaardigden van Holland , Utrecht en Overijsfel protesteerden ernhig tegen dit Befluit : zij gingen allen , behalven één der Afgevaardigden van Holland , uit de Vergadering , gevolgd door twee Afgevaardigden van Gelderland. Tegen dit Protest deeden Dordrecht, Amfterdam, Enkhuizen en Purmerende een ari'% aantel enen. Eene handelwijze, van de gewoone zeer vervreemd:

deCO P- Paulus Ferkl. der Unie, II.D.bl. 231 enz.

F. Deel.

Q

MAURm;

Sluiten