Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa"

GESCHIEDENIS

Maurits.

Maurits

bez< ekt

eenige

Steden.

tige oogmerken te bedekken , en dat een Synode geen

goed altoos kon bewerken (*). De raad van

Frankrijk vondt thans, bij de meehe Gewesten, bij eenige Steden van Holland, en bij Prins Maurits , veel min ingangs, dan ten tijde van Hendrik den IV. De Koning was jong. de Staatsdienaars waren meer uit Opeigen grootheid, dan op de eer des Koningrijks ; en hadt men hier Frankriks vriendfchap zo no-odig niet, sis geduurende den Oorlog (f).

Maurits, van buiten niet wederhouden , en van binnen langs hoe magtiger gewoiden , bef loot, een nieuw betoon van zijn gezag te geeven. Hij vertrok weder, in itüte, 's nog'.s , uit den Haag. De Regearing der Stad Lijden, verwittigd van zijne komst, de-- oogrnerks onbewust , vreesde het erghe, droeg Voorzorgen , en befloot , zo ras 'er nader tijding kwam van de aankomst zijner Doorlugtigheid , hem te verzoeken , dat hij Leyden, voor deeze keer, met zijne komst niet geliefde te vereeren. Zij gafdeNabuurfieden , Haarlem , Gouda en Woerden, kennis van 's Prinfen reis, ten einde zij insgelijks op haare hoede mogten zijn. Vrugtloos was dit alles. Maurits vertrok na Delft, en voorts na Schiedam, Rotterdam , Dordrecht en Gornichem , vermaande , in alle deeze Steden, de Vroedfchap pen tot bewilliging' in de Nationaale Synode, verdeedigde hetgedragder Gerigtshoven, in 't verleenen van Provifien tegen

de

(•) Carleton, II.p. 39. 8».86.101.114,136. (t) Auuery Mem.?. 3^9-37°'272>

Sluiten