Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 251

Maurits, vol haat- en wraakzugt , nam de laagfte kunflenaarijen te baat , om de gerugten , door ongenoemde Perfoonen getlrooid , te (lijven. Ten einde de Prinfes Weduwe van haare geneigdheid tot Oldenbarneveld ai'tetrekken, verhaalde hij haar, in vertrouwen , „ dat deeze geheele Koffers met

gouden Pistoletten uit Spanje ontvangen hadt." Om den Graaf van Kuilenburg tot het verlaaten vau de Retnonjlrantfche Partij aantemaanen , raadde hem de Prins „ de Partij, welke hij toegedaan was,niet „ langer te volgen, of dat het hem fiehadelijk zijn „ zou , dewijl deeze Partij na Spanje wilde." De Graaf, de geheldheid der dingen.te wel kennende, om zich iets op den mouw te laaten fpellen, vroeg een bewijs , en kreeg ten antwoord: „ 't Is nog „ geen tijd, men moet eerst platte formen fcheeren ,, over eenigen." De Graaf hernam : „ Zo men „ dien weg in wil, dat 's recht na Spanje" Waar op hij te houden kreeg: „ Beter zo, dan anders: ,, men zal haast zien, wie de hijfhe beenen „ haeft (*)."

Alle deeze gerugten maakten een diepen indruk op het Volk , 't geen men zogt te winnen. Eindelijk kreeg Oldenbarneveld édn dier Schotfchrihen in

han-

Regenb. Hift. der Remonftranten, I.D. bl. 135. Carlet. II. p. 230,

(*} Brandt Leeven van de Groot, bl. 119. Ref.

II.D. bl.744. Uitenbogaard* Leeven, X, bl. 171. Carlet, II. p. 843.

Maurits.

Maurits onderfteunt da genisten, ten nadeele vaa Oldenbarneveld geftrooid.

Schotfchriftvan Jan Dankerts.

Sluiten