Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254

GESCHIEDENIS

Maurits.

vol tastlijke ongerijmdheden , dat ze zichzelven wederfpraaken, dagt, zijne verdeediging niet langer, gevaarloos, te kunnen uithellen, en leverde dezelve in bij de Staaten van Holland. Deeze Verdeediging is zonder kunst gefchreeven : de eerwaardige Grijsaart fcheen de kleuren van welfpreekenheid te verfmaaden, als onnoodige cieraaden. Doch het eenvoudig, edel en klemmend verhaal, 't welk hij geeft van zijn Leeven en van zijne Diensten , heeft iet groots en treffends , 't welk meer het vertrouwen wint, en kragtiger overreedt, dan alle de trekken der kunstige, en dikwerf misleidende , welfpreekenheid. Om de Benijders van zijn gezag , 't geen hij in den Staat hadt bekomen door zijne verdiensten, den mond te floppen, wanneer zij hem verweeten, dat hijnietin/aW/tffl^gebooren was, toonde hij zijne afkomst uit ouden Adelijken Gellachte in het Sticht; zijnde te Amersfoort gebooren, en hoe hij als geen Vreemdeling in Holland kon worden aangemerkt, dewijl Keizer Carel de V, reeds, op het verzoek der Staaten van Holland, Utrecht met hun Gewest hadt verbonden, en wel zodanig, dit delngeboorenen , over en weder, in elk Gewest Bedieningen konden hebben. Hij vermeldt zijne Opvoeding, zijne Letteroefeningen, zijne Reizen, en geeft verflag van de onderfcheidene Posten, door hem , ten dienste van den Lande, bekleedt. Met veel genoegen fchijnt hij uitteweiden over de wijze , waar op hij de verderfhjke aanflagen van Lejcester en der Engeifchen verijdelde. De waarheid zet hier aan

zijn

Sluiten