Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SER NEDERLANDEN.

fte, langer dan naar gewoonte , digt : en Ledenberg leide in beraad, om ze den Prins niet te openen. Men durfde tot dat uiterfte niet komen, dan zij droegen zorge, dat de Bezetting ongewaperld bleef. Onder fchijn, van Maurits eere te bewijzen, doch, met de daad, om zijne gangen te befpieden, en een waakend oog te houden, werd de wooning door eenige Vaandelen Schutteren bezet: vier deezer hadden hem ook ingehaald. Hij verrigtte 'er openlijk niets, en zette zijne reis voort.

Doch, dewijl de Prins zijne heimlijke Aanhangers onder de Staaten van Utrecht hadt , en alle de nieuwe Gemeenebestgezinden die ftoute gevoelens van Onafhanglijkheid niet hadden , welke de kenmerken zijn van oude Vrijheid , of het nieuwlings affchudden van een gehaat dwangjuk , befpeurde men in de raadpleegingen alle tekens van wijfelende onzekerheid en waggelende vrees. In 't eerst hadt men be. floten, de Waardgelden te vermeerderen, vervolgens kwam het in beraad dezelven aftedanken. Men merkte op, dat het onderhoud een drukkende lasl was; dat Maurits het aanneemen derzelven rebellit noemde ; en het dus beter ware, den Prins eenigi Vaandels te verzoeken, tot ruste van het Sticht. D< Afgevaardigden na den Haage kreegen niet alleer vrijheid, maar ook uitdruklijken last, om hier ovei met zijne Doorlugtigheid te fpreeken. Doch, eerzi dit deeden, hielden zij een mondgefprek met vier vai de voornaamfte Leden der Staaten van Holland , di Peniionarisfen de Haan, Hoogerreets, deGroo-j R 4 ej

Maurits.

1

i

t 1

Sluiten