Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 365

Sehoon de Afgevaardigden van Utrecht den Haag verlaaten hadden, en de meerderheid in de Staaten van Holland de herkfte tegenverklaaringen deedt, nam men in de Algemeene Staaten het befluit, om eenige Leden der Vergaderinge, uit derzelvernaam, met den Prins van Oranje, na Utrecht te zenden'. Maurits , ten oogmerk hebbende de Waardgelden aftedanken , hadt deeze Bezending der Algemeene Staaten weeten te bewerken, om aan zijn gedrag een fchijn van wettigheid te geeven. In de Vergadering der Staaten van Heiland, beflaande uit de Edelen en uit de Steden Haarlem, Delft, Leyden, Gouda, Rotterdam en Alkmaar, benoemde men , om na U. trecht te gaan , Torenvliet, Hoocekbeets, Schoonhoven en de Groot. Zij kwamen , voor de Afgezanten der Algemeene Staaten en Prins Maurits,°re Utrecht. Hier honden de twee Partijen openlijk tegen elkander : dit hachlijk tijdsgewricht zou beflisfen, of die des Prinfen, of die der Vrijheid zou zegepraalen. De Afgevaardigden van kreegen,

op den dag hunner aankomst , den vijfëntvvintighen' van Hooimaand, gehoor bij de Staaten van Utrecht. De Groot voerde het woord, en maande, met klem van taal, de Staaten aan, om de llegten van elk Gewest, reeds gefchonden door geweldige inbreuken, en met eenen volilagen ondergang gedreigd, té hand!

haa-

gedrukte Stukken, hem gelukkig ter hand gekomen . van dit alles een nauwkeuriger verflag geeft, dan iemand voor hem gedaan hadt.

R 5

Maurits.

Bezending der Algemeene. Staaten, als mede der Staaten j van Holland naa Utrecht.

Sluiten